Thanh lý giường 1m6 màu kem cũ

3,200,000 2,850,000