Thanh lý giá rẻ tủ hồ sơ 4 cánh, màu trắng

500,000