Thanh lý giá kệ để menu màu trắng cũ giá rẻ

170,000