Thanh lý ghế gỗ xuất khẩu tồn kho GGXK01

800,000 550,000