Thanh lý băng sofa bọc vải nhung 1m7 màu xanh tồn kho

4,480,000