Thanh lý băng sofa bọc vải nhung 1m7 màu xanh tồn kho

65,000,000 4,480,000