Thanh lý bộ sofa cafe tồn kho

5,500,000 4,650,000