Thanh lý băng sofa ngang 1m9 màu sữa cũ

3,000,000 1,750,000