Thanh lý băng sofa ngang 1m9 màu sữa cũ

1,750,000