Thanh lý bộ bàn ghế tiện 7 thanh

2,500,000 2,300,000