Thanh lý bộ bàn ghế đẩu hàng tồn kho

1,500,000 1,100,000