Thanh lý bộ bàn ăn jang in 4 ghế cũ

5,000,000 4,000,000