Thanh lý bộ bàn 4 ghế ăn tồn kho

5,000,000 3,650,000