Thanh lý băng sofa simili kèm đôn sofa tồn kho

6,500,000 5,780,000