Thanh lý băng sofa simili kèm đôn sofa tồn kho

5,780,000