Thanh lý băng sofa cao cấp cũ

4,200,000 3,400,000