Thanh lý bàn trang điểm đơn giản tồn kho

1,550,000 980,000