Thanh lý bàn làm việc giám đốc cũ 80cm*1m6 – BGDC24

4,350,000 2,350,000