Thanh lý bàn làm việc giám đốc cũ 80cm*1m6 – BGDC24

2,350,000