Thanh lý bàn làm việc cũ gỗ không hộc 1m2 x 1m4 – BLVC299

1,150,000