Thanh lý bàn làm việc cũ gỗ không hộc 1m2 x 1m4 – BLVC299

2,000,000 1,150,000