Thanh lý bàn làm việc chân sắt 1m6 màu vàng

900,000