Thanh lý bàn làm việc 1m2x60cm không hộc cũ

700,000