Thanh lý bàn làm việc 1m2x60cm không hộc cũ

950,000 700,000