Thanh lý bàn làm việc 1m2 cũ màu vàng

500,000 330,000