Thanh lý bàn họp cũ hàng cao cấp 2m8×5m8 – BHC140

4,950,000