Thanh lý bàn họp cũ 2m4 cao cấp

4,200,000 3,480,000