Thanh lý bàn họp 2m màu kem mới 95%

2,000,000 1,600,000