Thanh lý bàn giám đốc cũ 1m8 nâu gỗ không hộc

2,000,000 1,800,000