Thanh lý bàn giám đốc cũ 1m8 kèm cabin giá rẻ

2,200,000 1,500,000