Kệ hồ sơ đứng màu trắng cũ đẹp như mới – TTBC44

1,150,000