Giường tròn hình vỏ sò bọc nhung cũ giá rẻ – GC18

4,950,000