Bàn làm việc không hộc đơn giản cũ

800,000 480,000