Tủ hồ sơ thanh lý hàng đóng mới 1m2 x 2m

2,400,000