Thanh lý xe bán hàng ăn cafe di động cũ

2,200,000 1,450,000