Thanh lý tủ trưng bày cao 2m2 cũ

2,000,000 1,520,000