Thanh lý tủ sắt locker cũ 30 ngăn giá rẻ

3,600,000 3,000,000