Thanh lý tủ sắt locker cũ 30 ngăn giá rẻ

3,000,000