Thanh lý tủ sắt hàng xuất khẩu cũ

1,700,000 1,150,000