Thanh lý tủ quần áo ngang 1m6 cửa lùa cũ

3,300,000