Thanh lý tủ quần áo ngang 1m6 cửa lùa cũ

4,000,000 3,300,000