Thanh lý tủ quần áo cũ 3 cánh 1m4x2m màu hồng cũ

2,450,000