Thanh lý tủ quần áo 2 cánh tồn kho

3,800,000 2,980,000