Thanh lý tủ hồ sơ thấp 4 cánh cũ hàng cao cấp

1,400,000