Thanh lý tủ hồ sơ thấp 1m6x84cm cũ

2,500,000 1,950,000