Thanh lý tủ hồ sơ thấp 2 cánh đẹp giá rẻ

750,000 500,000