Thanh lý tủ hồ sơ ngang 0,8m cũ

1,200,000 900,000