Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc cũ 3 cánh thấp

1,500,000