Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc cũ 3 cánh thấp

1,800,000 1,500,000