Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 1m8 cũ

4,500,000 3,800,000