Thanh lý tủ hồ sơ di động 3 ngăn cũ

400,000 230,000