Thanh lý tủ hồ sơ 6 cánh 2m4 cũ

1,500,000 1,150,000