Thanh lý tủ hồ sơ 4 cánh 1m8 màu trắng cũ

1,800,000 1,200,000