Thanh lý tủ hồ sơ 4 cánh 1m8 màu trắng cũ

1,200,000