Thanh lý tủ hồ sơ sắt 2 cánh có kính tồn kho

2,540,000