Thanh lý tủ hồ sơ sắt 2 cánh có kính tồn kho

2,800,000 2,400,000