Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh bằng sắt cũ

2,300,000 1,850,000