Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh 80x1m8 cũ giá rẻ

970,000