Thanh lý tủ cabin 3 hộc cũ đẹp 95%

550,000 330,000