Thanh lý quầy tính tiền cho shop thời trang cũ 1m5 x 90cm – QC48

2,150,000