Thanh lý quầy lễ tân thẳng 2m trắng chỉ vàng Q019

5,500,000 4,000,000