Thanh lý quầy lễ tân dài 4m1 cũ

9,000,000 5,300,000