Thanh lý quầy lễ tân 1m4 vân đá đóng mới

3,000,000